Fondusze

Fundusze Uniijne

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup linii technologicznej do tłoczenia firma MM SYSTEMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/POIR/2016 w dniu 01-06-2016 roku za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy NIDEC ARISA S.L.U. Oferta uzyskała największą ilość punktów przyznaną zgodnie z zawartymi w zapytaniu ofertowym wagami punktowymi. 

Firma MM SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacji na skalę światową w zakresie wielkoseryjnej produkcji części dla branży automotive”

Celem projektu jest wdrożenie posiadanych wyników prac B+R zmierzających do wprowadzenia na rynek krajowy i zagraniczny, innowacyjny w skali świata sposób przygotowania elementów stalowych i aluminiowych do tłoczenia oraz wykorzystanie go do produkcji znacząco ulepszonych, skomplikowanych części i konstrukcji dla przemysłu motoryzacyjnego.

Wdrożenie wynalazku pozwoli na wielkoseryjną produkcję wyrobów o podwyższonej jakości oraz wyeliminowanie wad powstających podczas produkcji, tj. zarysowania aluminium czy gratów na stali.

Wartość projektu: 11 800 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 720 000,00 PLN

W związku z zakończeniem zbierania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych firma MM Systemy Sp. z o.o

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 4.1/RPO/2017 w dniu 06-11-2017 roku do realizacji zadania wybrano Politechnikę Opolską, która jako jedyna złożyła ofertę. 

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę ROBOTÓW/ PODAJNIKÓW WYKROJÓW firma MM Systemy Sp. z o.o.

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 3.1/RPO/2017 w dniu 30-11-2017 roku do realizacji zadania wybrano firmę ABB Sp. z o.o 

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup linii technologicznej do tłoczenia – PRASA HYDRAULICZNA firma MM Systemy Sp. z o. o.

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1.1/RPO/2017 w dniu 20-03-2017 roku za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Walter Neff GmbH Maschinenbau