Fundusze

 

Firma MM Systemy Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie nowej technologii cięcia blach i produkcji formatek kształtowych

 

Cel projektu: Wdrożenie własnej technologii cięcia blachy z wykorzystaniem gilotyny obrotowej. Projekt wykorzystuje wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych.

 

Efektem projektu będzie:

  • Podniesienie konkurencyjności poprzez wdrożenie nowej technologii i usług
    • Jedno narzędzie dla różnych rodzajów i kształtów formatek metalowych
    • Szybka realizacja zamówienia
    • Różne kształty i wymiary gotowych formatek
  • Ograniczenie zużycia surowców podczas procesu produkcji

 

Wartość projektu: 12 150 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 467 500,00 zł

 

 

Firma MM Systemy Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie MM Systemy+

 

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, w szczególności rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E, B2C .

 

Wartość projektu: 835 355,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 375 909,75 zł

 

MM Systemy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Zaprojektowanie i rozpoczęcie produkcji samochodowych zbiorników wyrównawczych przez MM SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest wdrożenie nowego projektu wzorniczego samochodowych zbiorników przelewowych. Innowacyjne, wytrzymałe, znacznie lżejsze od obecnie produkowanych i odporne na działanie cieczy zbiorniki pozwolą zdywersyfikować ofertę firmy i wkroczyć na nowe - produktowe rynki zbytu z własnym produktem, podwyższając przewagę nad istniejącą konkurencją.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu możliwe będzie wdrożenie na światowy rynek kolejnej nowości w designie dla branży automotive, uwzględniającej jeden z najważniejszych dla niej aspektów – lekkości konstrukcji, która bezpośrednio przedkłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa oraz redukcję zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia oferty produktowej oraz zwiększenia przychodów z działalności produkcyjnej.

Numer umowy: POIR.02.03.05-16-0006/19-00

Wartość projektu: 1 232 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 676 690,00

"MM SYSTEMY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizuje projekt pn. „Internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa "MM SYSTEMY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Celem projektu jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rynku zagranicznym. Stworzenie szerokich możliwości współpracy, a co za tym idzie wejście na nowe rynki zagraniczne oraz dotychczasowe - z nowym produktem. Tym samym projekt ma na celu wejście na nowe rynki eksportowe, zwiększenie poziomu eksportu, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych.

 

Realizacja projektu zapewni wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Dzięki działaniom promocyjnym oraz nakierowanym na rozwój współpracy gospodarczej przedsiębiorstwo wejdzie na nowe rynki zbytu oraz wprowadzi nowe produkty, poszerzając kanały sprzedaży dla produktów i usług świadczonych pod własna marką co spowoduje to zwiększenie konkurencyjności firmy.

 

Wartość projektu: 205 144,53 PLN

Dofinansowanie: 116 932,34

Fundusze Uniijne

Firma MM SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Prace B+R dotyczące nowego materiału do produkcji części i konstrukcji dla branży automotive"

 

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie mających na celu opracowanie

technologii tłoczenia materiału warstwowego po to, aby detale (części i konstrukcje dla branży automotive) były lżejsze 

przy jednoczesnym zachowaniu niemniejszej wytrzymałości oraz jakości lub polepszeniu tych parametrów.

Redukcja wagi części metalowych będzie miała wpływ na całkowitą masę pojazdu.

 

Wartość projektu: 6 062 420,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 801 747,62 PLN

 

Firma MM SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacji na skalę światową w zakresie wielkoseryjnej produkcji części dla branży automotive”

Celem projektu jest wdrożenie posiadanych wyników prac B+R zmierzających do wprowadzenia na rynek krajowy i zagraniczny, innowacyjny w skali świata sposób przygotowania elementów stalowych i aluminiowych do tłoczenia oraz wykorzystanie go do produkcji znacząco ulepszonych, skomplikowanych części i konstrukcji dla przemysłu motoryzacyjnego.

Wdrożenie wynalazku pozwoli na wielkoseryjną produkcję wyrobów o podwyższonej jakości oraz wyeliminowanie wad powstających podczas produkcji, tj. zarysowania aluminium czy gratów na stali.

Wartość projektu: 11 800 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 720 000,00 PLN

W związku z zakończeniem zbierania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych firma MM Systemy Sp. z o.o

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 4.1/RPO/2017 w dniu 06-11-2017 roku do realizacji zadania wybrano Politechnikę Opolską, która jako jedyna złożyła ofertę. 

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę ROBOTÓW/ PODAJNIKÓW WYKROJÓW firma MM Systemy Sp. z o.o.

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 3.1/RPO/2017 w dniu 30-11-2017 roku do realizacji zadania wybrano firmę ABB Sp. z o.o 

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup linii technologicznej do tłoczenia – PRASA HYDRAULICZNA firma MM Systemy Sp. z o. o.

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1.1/RPO/2017 w dniu 20-03-2017 roku za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Walter Neff GmbH Maschinenbau 

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup linii technologicznej do tłoczenia firma MM SYSTEMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/POIR/2016 w dniu 01-06-2016 roku za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy NIDEC ARISA S.L.U. Oferta uzyskała największą ilość punktów przyznaną zgodnie z zawartymi w zapytaniu ofertowym wagami punktowymi.