Pliki do pobrania

Media i informacje

Prace B+R dotyczące nowego materiału do produkcji części i konstrukcji dla branży automotive

W związku z realizacją projektu „Prace B+R dotyczące nowego materiału do produkcji części i konstrukcji dla branży automotive” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 7.2/RPO/2018 na dostawę materiału do produkcji prototypów – ALUMINIUM 

Termin składania ofert do 02.03.2018 roku.

Zapytanie ofertowe 7.2
385 KB
Zapytanie ofertowe 7.2. ZAL.1
280 KB
Zapytanie ofertowe 7.2. ZAL.2
93 KB
Zapytanie ofertowe 7.2. ZAL.3
342 KB

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020

Prace B+R dotyczące nowego materiału do produkcji części i konstrukcji dla branży automotive

W związku z realizacją projektu „Prace B+R dotyczące nowego materiału do produkcji części i konstrukcji dla branży automotive” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 7.1/RPO/2018 na dostawę materiału do produkcji prototypów – STAL 

Termin składania ofert do 02.03.2018 roku. 

Zapytanie ofertowe 7.1.
386 KB
Zapytanie ofertowe 7.1. ZAL.1
288 KB
Zapytanie ofertowe 7.1. ZAL.2
93 KB
Zapytanie ofertowe 7.1. ZAL.3
398 KB

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020

Warunki i wymagania

QSV_MMS_Systemy__Rev_04_PL.pdf
1 MB
Wymagania_zakupowe_MMS_Rev_02_PL.pdf
145 KB