Jakość

Od konstrukcji narzędzi do produkcji seryjnej części

Jesteśmy świadomi tego, iż na sukces firmy bezpośrednio wpływa poziom zadowolenia klientów. Z tego też powodu staramy się sprostać wszystkim wymaganiom naszych odbiorców, gwarantując im produkty najwyższej jakości, zawsze na czas i zawsze w przystępnej cenie. 

Jakość jest bardzo ważnym czynnikiem, który decyduje o atrakcyjności firmy. Dlatego też chcąc sprostać wszystkim wymaganiom jakościowym, stale kontrolujemy wszystkie nasze produkty od samego początku procesu technologicznego, aż po dostarczenie gotowego produktu do klienta. Dodatkowo nieustannie ulepszamy nasz system zarządzania jakością, aby móc szybko i efektywnie  reagować na pojawiające się zmiany na rynku. Swoją działalność opieramy zarówno o normy krajowe jak i międzynarodowe.

Nasze certyfikaty:

MM Systemy Sp. z o.o. ISO 14001:2015 PL
1 MB
MM Systemy Sp. z o.o. ISO 14001:2015 EN
1 MB
MM Systemy Sp. z o.o. ISO 14001:2015 DE
1 MB
IQNet – MM Systemy Sp. z o.o. ISO 9001:2008 EN
115 KB
MM Systemy Sp. z o.o. ISO 9001:2008 EN
452 KB
MM Systemy Sp. z o.o. ISO 9001:2008 DE
452 KB

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

System zarządzania jakością zapewnia firmie odpowiednie i rozsądne podejście do zarządzania całą organizacją . Opiera się na ciągłym doskonaleniu wszystkich procesów zachodzących w firmie oraz na ciągłym rozwoju przedsiębiorstwa.